Ympäristöystävälliset menetelmät Uniston turvasinettien tuotannossa

Ympäristöä säästävä valmistus

Kansainvälisenä turvasinettien valmistajana Unisto katsoo velvollisuudekseen käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja ja menettelytapoja, joilla vähennetään yrityksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Edistämme tästä syystä jo useiden vuosien ajan aktiivisesti ympäristöystävällisempien materiaalien ja käytäntöjen hyödyntämistä koko arvoketjun aikana. Ympäristöasioiden hallintamme ensisijainen tavoite on resurssien tehokas hyödyntäminen. Sen vuoksi Unisto haluaa kantaa kortensa seuraavin tavoin: Reuse, Reduce, Recycle.

Unisto pyrkii vähentämään ympäristön kuormitusta paitsi vähentämällä muovin kulutusta, myös käyttämällä kierrätettyjä muovimateriaaleja.

Tuotteessa oleva Unisto green footprint -logo kertoo siitä, että kyseinen tuote tukee ominaisuuksiltaan tai materiaaliltaan sitoumustamme ympäristön suojelemiseen. Kaikki merkityt Unisto-tuotteet täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä. 

Uudelleenkäytettävät sinetit

Tilaa säästävien ratkaisujemme ansiosta myös pienten säiliöiden suojaaminen uudelleenkäytettävällä sinetillä on mahdollista. Käyttämällä kertakäyttöisiä sinettejä, voimme säästää vuosittain suuret määrät muovia. Tämä vähentää myös muovijätteen ja CO2-päästöjen määrää.

Kierrätysmuovista valmistetut sinetit

Kierrätysmateriaalista valmistetut sinetit ovat vaihtoehto uudelleenkäytettäville sineteille. Teollisuustuotannosta ylijäävän (Post Industrial Recycling) kierrätetyn muovin käyttäminen vähentää aktiivisesti fossiilisten raaka-aineiden kulutusta. Teollisuuden ylijäämämateriaaleissa on kyse tuotannossa syntyvän jätteen hyödyntämisestä. Näiden materiaalien käyttö on syntyvän muovijätteen järkevää käyttöä.  

Biomuoveista valmistetut sinetit

Biomuovien käyttäminen on seuraava askel uusiutumattomien raaka-aineiden käytön vähentämisessä. Biomuovien käyttämisessä on kyse siitä, että uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja muovirakeita käytetään jo olemassa olevissa valmistuslaitoksissa.

Kovista polyamideista valmistetut sinetit

Pehmittimiä sisältämättömät polyamidit ovat erityisen lähellä Uniston sydäntä. Pitkäaikainen altistuminen pehmittimille, eli ftalaateille, voi olla vaarallista terveydelle. Siksi olemme kehittäneet  yhdessä muovintoimittajamme kanssa polyamidin, joka täyttää kaikki vaatimuksemme myös ilman pehmittimien käyttöä. Tällä suojaamme niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin. Unisto tuokin markkinoille ensimmäisenä turvasinettien valmistajana ratkaisun, joka toteutetaan ilman pehmitinaineita.

Kierrätysmateriaalista valmistetut pahvirasiat

Kierrätyskartongin käyttäminen pakkauksien raaka-aineena säästää resursseja. Tämä kiertokulku jatkuu myös käytön jälkeen; kierrättämällä pakkausmateriaalit asianmukaisesti voit myös itse osallistua Uniston green footprint -filosofian toteuttamiseen.

Ympäristöä säästävä valmistus

Energian talteenotto

70% tuotantolaitostemme lämmitystarpeesta katetaan talteenotetulla energialla. Säästämme tarvitsemastamme lämmitysöljystä n.34.000 litraa vuodessa ja vähennämme näin CO2-päästöjämme. 

Turvasinettiemme tuotannossa käytetyt materiaalit 

Käytämme ja prosessoimme ainoastaan haitattomia materiaaleja, ja tästä harmittomuudesta ja myrkyttömyydestä meillä on toimittajien antamat kirjalliset todistukset. Asiakkaamme saavat nämä todistukset luonnollisesti nähtäväkseen milloin tahansa.  

Tuotantojätteet ja kierrätys 

Minimoimme kaikenlaisen jätteen määrän. Mikäli mahdollista, kierrätämme jätteet joko ulkoisesti tai yrityksemme sisällä. Uudelleenkäytettävä jäte kierrätetään ja jatkojalostetaan. 

Koneet ja tuotantolaitteisto 

Energiansäästö on meille tärkeä huomion kohde, ja siksi varmistamme, että energiankulutuksemme pysyy mahdollisimman alhaisena, ja että hukkalämpö on uusimpien säädösten rajoissa.  

Sertifikaatit

ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä

ISO 14001 on kansainvälisesti hyväksytty standardi, joka asettaa vaatimukset ympäristöjärjestelmille. Se edellyttää, että organisaatio ottaa toiminnassaan huomioon kaikki asiaankuuluvat ympäristötekijät, kuten ilmansaasteet, vesi- ja viemärivuodot, jätteenkäsittely, maaperän saastuttaminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja sopeutuminen sekä resurssien käyttö ja tehokkuus. Unisto on ISO 14001:2015 -sertifioitu ja pyrkii kehittämään toimintatapojaan ympäristöä kunnioittaen.

  • Ajattelemme ja toimimme ympäristötietoisesti, minkä vuoksi myös myymämme palvelut ovat ympäristöystävällisiä
  • Minimoimme kaikenlaisen jätteen määrän ja kierrätämme sen ulkoisesti ja yrityksen sisäisesti aina kun se on mahdollista

Rohkaisemme toimittajiamme ympäristöystävällisempään toimintaan vaatimalla todistuksia heidän toimittamiensa materiaalien ominaisuuksista.

REACH-asetus

Turvasinettimme tuotetaan kemiallisten aineiden REACH-asetuksen mukaisesti.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction eli kemiallisten aineiden rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) määrittelee toimenpiteet, joilla varmistetaan kemiallisten aineiden ja niitä sisältävien tuotteiden turvallinen käyttö ja jakelu. Vakuutamme, että kaikki turvasinettiemme tuotannossa käytettävät raaka-aineet ovat REACH-asetuksen (1907/2006/EC) mukaisia, eivätkä mitkään käytettävistä materiaaleista ole tämän asetuksen artiklassa 33 ja 57 tarkoitettuja erityistä huolta aiheuttavia aineita (ECHAn listaamat erityistä huolta aiheuttavat aineet).  

 

 

 

Uniston sitoutuminen ympäristön kunnioittamiseen

Tahdomme kehittää tuotteitamme ja toimintatapojamme. Tämä tahto johtaa meidät jatkuvasti etsimään uusia, ympäristöä säästäviä ratkaisuja tehokkailla valmistustoimilla. 

Olemme ylpeitä saavutuksistamme, ja olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle korkealaatuisesti valmistettuja turvasinettejä, jotka on tuotettu ympäristöä kunnioittaen.